Trình chuyển đổi DAV sang TGA

Chuyển file của bạn từ DVR365 Video File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi DAV sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DAV thành TGA?

  1. Chọn file DAV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DAV sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn