Trình chuyển đổi trực tuyến file hình ảnh sang định dạng JPEG

Trình chuyển đổi JPG

Chuyển đổi hình ảnh của bạn sang JPG từ nhiều định dạng khác nhau bao gồm cả PDF. Tải lên các file để chuyển đổi và áp dụng các hiệu ứng theo tùy chọn.

Nếu bạn cần thêm các tính năng nâng cao như cắt ảnh, thay đổi kích thước hoặc áp dụng các bộ lọc, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến miễn phí này .

Trình chuyển đổi jpg

Trình chuyển đổi jpg
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/png/example_small.png)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Cài đặt chất lượng:
  Trợ giúp
 • Nén:
  Trợ giúp
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này chuyển đổi từ hơn 120 định dạng hình ảnh. Kích thước tải lên hiện đã được giới hạn ở 100 MB cho mỗi file hình ảnh.

Làm cách nào để chuyển đổi sang JPG?

 1. Tải lên file hình ảnh của bạn hoặc một file khác.
 2. Nâng cao chất lượng hình ảnh của JPG, thay đổi kích thước hình ảnh, DPI, v.v. với các cài đặt tùy chọn (tùy chọn).
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".
Đánh dấu trang và chia sẻ trang